Cover

Na miesiąc przed wyborami parlamentarnymi w Niemczech, De Groene Amsterdammer opublikował esej Timothyego Gartona Asha o „nowej kwestii niemieckiej”, który po raz pierwszy ukazał się w New York Times Review of Books.

Historyk zapytuje, czy „najpotężniejszy kraj Europy może wskazać drogę do zapewnienia trwałości strefy euro, jej międzynarodowej konkurencyjności jak i wiarygodnej Unii Europejskiej”. Przytacza trzy „obszary krytyczne” wymagające rozważenia, aby znaleźć odpowiedzi na to pytanie –

Polityka gospodarcza, instytucje europejskie, które powinny nadzorować i legitymizować tę politykę, [...] poezja towarzysząca prozie gospodarczej i instytucjonalnej, które mogłyby zainspirować Europejczyków do ponownego uwierzenia w to marzenie o nazwie Europa.

Według niego, Europa potrzebuje „nowej architektury instytucjonalnej”, która może być zrealizowana jedynie jeśli wszystkie kraje członkowskie będą w niej uczestniczyć.

Niemcy potrzebują wszelkiej pomocy ze strony swoich europejskich przyjaciół i partnerów. Tylko razem możemy wygenerować tą politykę i te instytucje, ale także potrzebujemy świeżego powiewu poezji, aby europejski statek znowu nabrał wiatru w żagle.