Cover

Polacy znacznie bardziej optymistycznie patrzą na przyszłość i sytuację gospodarczą ich kraju niż Czesi, Węgrzy czy Słowacy, jak wynika z badań CBOS, których wyniki opublikowała Gazeta Wyborcza.

Aż 40% polskich respondentów uważa, że sytuacja materialna ich rodziny jest dobra, podczas gdy ten odsetek wynosi zaledwie 36% w Czechach, 23% na Słowacji i tylko 13% na Węgrzech. GW dodaje, że

w lipcu lepiej ocenialiśmy nasz poziom życia, mieliśmy lepsze zdanie na temat sytuacji w firmach, w których pracujemy, mniejszy był lęk przed utratą pracy. To potwierdzenie danych statystycznych – polskie firmy zdobywają nowe zamówienia, zwiększają produkcję, dawno przestały zwalniać grupowo, bezrobocie – na poziomie 13,1% w lipcu – od wiosny co miesiąc spada.