Cover

Koalicja sześciu partii pod wodzą Jyrki Katainena przyjęła 29 sierpnia plan reform na kwotę 10 mld euro, który ma zapewnić właściwe funkcjonowanie systemu emerytur, donosi Helsingin Sanomat.

Plan przewiduje między innymi podniesienie wieku przejścia na emeryturę z 60,9 do 62,4 lat, podwyższenie podatków lokalnych, połączenie niektórych gmin, równomierny podział zasiłków między oboje rodziców w celu umożliwienia szybszego powrotu do pracy kobietom oraz skrócenie czasu (ale nie zmniejszenie kwoty) pobierania stypendiów studenckich.