Cover

Maltańska policja postanowiła wznowić śledztwo w sprawie Gayle’a Kimberley, kluczowego świadka w aferze Dalligate – podejrzeń o korupcję, które doprowadziły do dymisji byłego europejskiego komisarza ds. zdrowia, Johna Dallego, ujawnia Times of Malta.

Decyzja zapadła po publikacji niedawnych maili świadczących o tym, że Kimberley, miejscowa przedstawicielka szwedzkiej firmy tytoniowej Swedish Match, kierowała lobbingiem Silvio Zammita, maltańskiego biznesmena, bliskiego przyjaciela Johna Dallego.

Zammit domagał się podobno od szwedzkiej firmy w styczniu 2012 r. łapówki w wysokości 60 mln euro nakłonienie Dallego do uchylenia zakazu snusu, tytoniu do żucia sprzedawanego, zgodnie z unijnymi dyrektywami, wyłącznie w Szwecji.

Jak utrzymuje maltański dziennik, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), który jako pierwszy prowadził dochodzenie w tej sprawie,

sugerował, żeby wszcząć dochodzenie w sprawie Kimberley, ale maltańscy śledczy uznali, że nie mają przeciwko niej żadnego dowodu i potraktowali jak świadka. […] Adwokaci Zammita […] utrzymują dziś, że mają dowody na to, że ich klient działał według instrukcji Gayle Kimberley.