Cover

Słowacki rząd zamierza kontrolować ceny gazu poprzez nacjonalizację koncernu EPH i odkupienie 49% udziałów firmy SPP, i to zaledwie dziesięć lat od jej prywatyzacji, donosi Pravda. Jest to, wciąż jeszcze znajdujący się w rękach prywatnych, największy krajowy dostawca błękitnego paliwa.

Kontrola nad EPH i duża podaż gazu na rynku oraz obietnica rosyjskiego koncernu Gazprom – a to on przede wszystkim dostarcza surowiec – który zapowiedział zmniejszenie stawek, powinny pozwolić rządowi na obniżkę cen energii, tak jak się do tego zobowiązał.