Cover

W związku ze stałym wzrostem cen elektryczności spowodowanym ułomnościami systemu dotacji do zielonej energii, Handelsblatt poświęca swójraport alternatywnym rozwiązaniom proponowanym przez przemysł, zmierzającym do obniżenia tych cen bez konieczności wycofania się z „przełomu energetycznego” rozpoczętego w 2000 r.

Kluczem do tego ma być hasło „więcej rynku, więcej elastyczności” – firmy kupujące lub sprzedające zieloną energię miałyby to robić po cenach rynkowych, a nie stałych, jak to się dzieje teraz.

Gazeta przypomina, że roczne dofinansowanie tych źródeł energii przez państwo wzrosło od 2000 r. z 0,9 do 20 mld euro, z czego prawie jedną piątą, czyli 5,3 eurocentów za kilowatogodzinę, pokrywa konsument.