Cover

W rozmowie z Trouw rumuńska minister pracy ocenia, że Holandia stała się krajem „rasistowskim” i że strach przed masową imigracją Rumunów i Bułgarów jest „przesadny”.

Mariana Câmpeanu spotkała się w Hadze 9 września ze swoimi odpowiednikami z Holandii i z Bułgarii z okazji szczytu poświęconego migracji pracowniczej. Jak wiadomo, otwarcie holenderskich granic dla rumuńskich i bułgarskich pracowników zaplanowane na 1 stycznia 2014 r. budzi w kraju wiele kontrowersji.

Minister zaapelowała do holenderskich mediów o „zwracanie większej uwagi na wkład wschodnich Europejczyków w gospodarkę Holandii” i niekoncentrowanie się na wskaźniku przestępczości Rumunów w kraju.