Cover

Ogłoszona szóstego września likwidacja dwóch najmniejszych banków kraju, Probanka i Factor Banka, może mieć poważne konsekwencje dla finansów państwa i działalności gospodarczej, donosi Dnevnik.

Choć niewielkie, banki te zapewniały środki finansowe dla niemal wszystkich uczestników transformacji słoweńskiej gospodarki od komunizmu do kapitalizmu, stwierdza dziennik, by podkreślić szkodliwe skutki, jakie te likwidacje wywrą na wiele kluczowych firm i ich dostawców.

Rząd ogłosił, że zagwarantuje depozyty bankowe w wysokości około 500 mln euro dla każdego banku, w celu zapobieżenia gwałtownemu wycofywaniu wkładów. Niektórzy analitycy obawiają się, że ostateczne straty dla państwa, które mogą obejmować koszty dokapitalizowania, wyniosą ponad pół miliarda euro.