Cover

„Bułgarzy są supernieszczęśliwi” martwi się Trud. W światowym raporcie o szczęściu (World Happines Report), opublikowanym 8 września, Bułgaria zajmuje 144 miejsce na liście 156 krajów. Jest najnieszczęśliwszym krajem w Europie, wyprzedza tylko biedne kraje Afryki czy Syrię, zauważa dziennik.

W badaniu przeprowadzonym przez amerykański Earth Institute z Columbia University we współpracy z Siecią Rozwiązań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju utworzoną przez ONZ zastosowano następujące kryteria: spodziewana długość życia, produkt narodowy brutto (PKB), brak korupcji, swoboda dokonywania wyborów, wspaniałomyślność, posiadanie kogoś, na kogo można liczyć.

Ale cytowane przez Trud wyniki badania przeprowadzonego przez instytut sondażowy Gallupa wskazują, że „poczucie nieszczęścia Bułgarów spowodowane jest przede wszystkim wszechobecną korupcją i ograniczoną – jeszcze bardziej niż w Botswanie, plasującej się na liście tuż za Bułgarią – swobodą dokonywania wyborów.

Grecka Ta Nea tytułuje swój artykuł „ONZ o tym, jakim nieszczęściem jest być Grekiem”. Grecja, która zajmuje na liście 70 miejsce, tuż za Turecką Republiką Cypru Północnego, jest jedynym krajem europejskim, w którym poczucie szczęścia tak drastycznie spadło. W latach 2010 – 201 wskaźnik szczęścia w tym kraju wynosił 5,4 na 10, wobec 6,3 w latach 2005–2007. „Kluczowym czynnikiem ubóstwa jest bezrobocie”, a „poziom zadowolenia obywateli greckich gwałtownie spada”, stwierdza Ta Nea. „Grecy nie mają uczucia, że mogą liczyć na społeczną pomoc czy że mają swobodę wyboru”.