Cover

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Bank of Cyprus (BoC), największego cypryjskiego banku, wybrało 10 września nową radę nadzorczą. Wśród jej 16 członków jest dziesięciu Cypryjczyków oraz sześciu Rosjan lub Ukraińców, reprezentujących znaczną część klientów BoC, donosi Politis.

Odnowienie składu rady banku przewidywało porozumienie w sprawie jego uzdrowienia i kapitalizacji. Temu ostatniemu służyć ma nałożenie 47,5% podatku na depozyty powyżej 100 000 euro. Dofinansowanie BoC wymusił poważny kryzys bankowy z początku roku.

Nowa rada nadzorcza banku przejmie obowiązki po otrzymaniu zielonego światła od Centralnego Banku Cypru, dodaje gazeta.