Cover

W Portugalii „ubóstwo dotyka już ponad pół miliona pracujących”, donosi Jornal de Notícias i dla potwierdzenia tego zdania precyzuje, że 20 proc. najbogatszych zarabia nieco ponad 6 razy więcej niż 20 proc. najbiedniejszych. Takie dane opublikowało 2 grudnia Obserwatorium Nierówności. Z tego samego badania poświęconego zjawiskom społecznym wynika również, że 12 proc. ludności zawodowo czynnej nie zarabia tyle, aby wystarczyło na zapewnienie rodzinie godnych warunków życia oraz że 23 proc. osób w wieku poniżej osiemnastu lat doświadcza ubóstwa, czyli o 5 proc. więcej, niż wynosi średnia dla całej populacji.

W 2007 r. wśród 27 krajów członkowskich UE jedynie Łotwa wypadała gorzej w statystykach, podczas gdy Rumunia i Bułgaria były na tym samym poziomie, co Portugalia. Dla odmiany kraje nordyckie, Słowenia i Słowacja były krajami o najmniejszej skali nierówności.