Cover

Rozmowy między portugalskim rządem a „trójką”, UE-EBC-MFW, w sprawie tego, jak zakończyć obecne dofinansowanie, rozpoczęły się 16 września, podczas gdy z rynków nadal dochodzą sygnały, że mogą one wymusić na rządzie niekorzystne oprocentowania zadłużenia w przyszłym roku, co doprowadziłoby do drugiego dofinansowania Portugalii, pisze Público.

Oprocentowanie dziesięcioletnich portugalskich obligacji skarbowych utrzymuje się na poziomie przybliżonym do niedawnego rekordu 7,508%, który towarzyszył lipcowemu kryzysowi politycznemu.

Rząd tego kraju chce negocjować z międzynarodowymi wierzycielami na tych samych warunkach, co Irlandia i uniknąć planu ratunkowego podobnego do tego udzielonego Grecji.