Cover

Wewnętrzny raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego opublikowany 17 września utrzymuje, że należy „ograniczyć tempo” restrykcyjnej polityki budżetowej i przyznaje, że niektóre elementy polityki narzuconej przez fundusz wiążą się z ryzykiem „autodestrukcji”.

Podczas gdy „trójka” (UE-EBC-MFW) dotarła do kraju, by po raz ósmy i dziewiąty dokonać oceny dofinansowania, Público zauważa, że

pozostało dziewięć miesięcy do końca planu ratunkowego „trójki” dla Portugalii, a MFW nie wierzy już w następujące twierdzenia: „konsolidacja podatkowa może wpłynąć pobudzająco na gospodarkę”, „czym szybciej obniży się deficyt, tym będzie lepiej”, „konsolidacja fiskalna powinna się koncentrować głównie na wydatkach” i „wykup długu publicznego przez bank centralny zawsze ma negatywne skutki”.