Cover

Po zamknięciu granicy grecko-tureckiej pod koniec 2012 r. i „zwiększeniu liczebności międzynarodowych jednostek na greckich wodach terytorialnych”, bułgarskie ministerstwo spraw wewnętrznych spodziewa się drugiej fali uchodźców z Syrii”, donosi Standart.

I dodaje, iż ministerstwo to obawia się, że w miejscach, gdzie mogą lądować syryjscy uchodźcy, „brak jest jakiejkolwiek infrastruktury, gotowej na ich przyjęcie”.

„Wczoraj zatrzymano 80 osób, w tym 53 Syryjczyków, które nielegalnie przekroczyły granicę turecko-bułgarską. Liczba uchodźców w Bułgarii zbliżyła się do poziomu (5 000 osób), powyżej którego nie sposób im zapewnić należytych warunków”.

Standard zaznacza, że „rząd zwróci się do innych krajów europejskich z prośbą o przejęcie części imigrantów”. Ministerstwo finansów odblokowało dodatkowych 500 000 lewów (250 000 euro), by stawić czoło nadciągającemu kryzysowi humanitarnemu, i liczy na pomoc Komisji Europejskiej na początku października.