Sześć zmian do kodeksu pracy wprowadzonych w 2012 r. w celu uelastycznienia rynku pracy zostało dwudziestego szóstego września odrzuconych przez Trybunał Konstytucyjny, który uznał je za niezgodne z ustawą zasadniczą.

Oznacza to, że pracownicy, którzy byli już „nieprzydatni” i z tego powodu zostali zwolnieni – zgodnie z klauzulami zawartymi w załącznikach – będą musieli być ponownie zatrudnieni.

Jednak, jak zauważa Diário de Notícias, inne środki mające na celu zwiększenie konkurencyjności portugalskich firm, takie jak likwidacja czterech świąt – dni wolnych od pracy, uznano za zgodne z Konstytucją i tym samym pozostają w mocy.