Cover

Pierwszego października rozpoczyna się pierwszy spis powszechny ludności Bośni i Hercegowiny. Operacja może rozbudzić ponownie nacjonalistyczne napięcia, które były przyczyną wojny toczącej się w latach 1992–1995, ponieważ obywatele będą mieli możliwość podania swojej narodowości (wskazując, do jakiej jednostki administracyjnej należą) lub grupy etnicznej (Bośniaków, Chorwatów, Serbów czy „innych”, czyli głównie osób pochodzenia wieloetnicznego bądź Romów), oraz religii lub języka, zauważa Oslobodenje.

Osoby, które nie zechcą określać w ten sposób swojej tożsamości, będą mogły wskazać, że są „Bośniakami” lub „Bośniako-Hercegowianinami”. Pierwsze wyniki spisu będą opublikowane 90 dni po jego zakończeniu w dniu 15 października.