Cover

Tuż po wyborach w Niemczech i w Austrii „europejski komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych László Andor przedstawił [2 października] propozycje, które mają nadać „wymiar społeczny” unii walutowej. Obejmują one między innymi utworzenie europejskiego ubezpieczenia od bezrobocia, donosi Der Standard.

Działania te, zatwierdzone przez komisarza ds. gospodarczych i walutowych Olli Rehna oraz przez przewodniczącego Komisji José Manuela Barroso, zakładają utworzenie dla krajów dotkniętych kryzysem funduszu, którego celem jest pomoc w wypłacaniu zasiłków dla bezrobotnych, zauważa dziennik i dodaje:

Komisja chce powstrzymać spadek siły nabywczej spowodowany działaniami oszczędnościowymi, który prowadzi do spirali [ubóstwa].

Der Standard zaznacza jednak, że tego rodzaju decyzja wymagałaby zmiany unijnych traktatów, do czego potrzebna jest jednomyślność Rady Europejskiej. Zdaniem ekspertów projekt ma niewielkie szanse na realizację.