Cover

Serbski rząd przyjął 8 października program działań oszczędnościowych, którego celem jest zminimalizowanie skutków kryzysu gospodarczego i odzyskanie zaufania międzynarodowych instytucji finansowych i kredytodawców.

Płace urzędników państwowych zostaną obniżone o 20-25% w zależności od wysokości ich wynagrodzeń, VAT od produktów innych niż artykuły pierwszej potrzeby wzrośnie z 8 do 10%, dotacje do przedsiębiorstw publicznych zmaleją, rząd nasili walkę z czarnym rynkiem, „który stanowi nadal 31% gospodarki” kraju, zauważa Politika.

Minister finansów Lazar Krstic uzasadnia te kroki zbyt wysokim poziomem deficytu (planowanego w 2013 r. na 4,7% PKB) i zadłużenia państwa (60% PKB).