Cover

Dwudziestkaósemka zastanawia się, jaki organ powinien się zajmować w unii bankowej likwidacją tych banków, które znalazły się w tarapatach, donosi Handelsblatt.

Według pierwotnej propozycji miała to wziąć na siebie Komisja Europejska. Ale komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, Michel Barnier, rzucił pomysł, by tę rolę pełnił Europejski Mechanizm Stabilności, ESM, z chwilą gdy stanie się oficjalną instytucją UE. Ten sam komisarz proponuje, by w okresie przejściowym zajmowała się tym Komisja.

Berlin przyjął tę kompromisową propozycję z zadowoleniem i chciałby znaleźć ostateczne rozwiązanie do końca roku, zauważa dziennik.