Cover

Szwajcarska Rada Federalna wyraziła zgodę na podpisanie przez Szwajcarię konwencji zawartej między OECD a Radą Europy w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w kwestiach podatkowych, donosi NZZ.

Podpisana przez 58 krajów konwencja przewiduje, między innymi, wymianę danych bankowych na życzenie lub w sposób automatyczny.

Dla Szwajcarii przystąpienie do tego porozumienia oznacza, że może odtąd powiadamiać automatycznie władze skarbowe krajów sygnatariuszy konwencji, jeśli podejrzewa, że jakieś konto bankowe w Szwajcarii jest zasilane ze środków pochodzących z oszustwa podatkowego. Do tej pory Berno wymieniało dane bankowe wyłącznie z najważniejszymi partnerami gospodarczymi.

Teraz będzie mogło walczyć z przestępstwami podatkowymi także wraz z innymi krajami, które przystąpiły do konwencji, takimi jak Mołdawia czy Ghana. Szacuje się, że na kontach w Szwajcarii zdeponowanych jest 360 mld euro brudnych pieniędzy pochodzących z krajów rozwijających się.