Cover

Według wstępnych szacunków rządowych eksport Chorwacji od chwili wejścia do UE, a więc od 1 lipca, spadł o 11% w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku. Jak donosi Poslovni Dnevnik w samym sierpniu odnotowano spadek o 19%. A w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku eksport zmniejszył się o 6,3% w porównaniu do 2012 r. Powodem, według gazety, jest

fakt, że przystąpienie do UE jeszcze bardziej wystawiło Chorwację na międzynarodową konkurencję i spowodowało utratę przywilejów, które wynikały z członkostwa w Porozumieniu o Wolnym Handlu Europy Środkowej (CEFTA).