Cover

Emeryci, urzędnicy i pracownicy sektora państwowego będą największymi przegranymi budżetu na 2014 r., którego założenia zostały ogłoszone przez rząd 15 października.

Władze obawiają się najwyraźniej, iż cel obniżenia deficytu publicznego do 5,5% PKB w 2013 r. ustalony w porozumieniu z „trójką” nie zostanie osiągnięty. Bardziej prawdopodobne jest, że ten wskaźnik pozostanie na poziomie 5,9%, co oznacza w przyszłym roku dalsze zaciskanie pasa, podkreśla Jornal de Negócios.

Budżet przewiduje cięcia w wysokości 3,9 mld w wydatkach publicznych, jak tłumaczy gazeta, poprzez

obniżenie wynagrodzeń 90% pracowników sektora publicznego, podwyższenie wieku emerytalnego z 65 do 66 lat i wyższe opodatkowanie sektora bankowego.