Cover

W dorocznym raporcie w sprawie postępu w negocjacjach akcesyjnych Turcji, opublikowanym 16 października, Komisja Europejska „powitała z zadowoleniem wyraźne kroki dokonane w procesie demokratycznym i reformie wymiaru sprawiedliwości”, pisze Sabah.

Prorządowy dziennik wyraża zadowolenie z treści „pakietu demokratycznego” przyjętego na początku października i chwali wysiłki władz, które w marcu 2013 r. rozpoczęły proces rozwiązywania kwestii kurdyjskiej.

Gazeta podkreśla, że, przestawiając raport, komisarz ds. rozszerzenia Štefan Füle wystąpił z wnioskiem o otwarcie negocjacji akcesyjnych w trzech kolejnych rozdziałach: polityki regionalnej, aparatu sądowego i praw podstawowych oraz wymiaru sprawiedliwości, swobód i bezpieczeństwa.