Cover

Bułgarskie władze szykują się do podjęcia „szeregu pilnych kroków w związku z zaostrzającym się kryzysem dotyczącym uchodźców”, donosi Sega.

Ministerstwo spraw wewnętrznych otrzyma dodatkowych 27 mln lewów (13,5 mln euro), w tym 5 mln na budowę muru w odległości 30 km od granicy z Turcją, w pobliżu Ełchowa, zwraca uwagę dziennik.

Ta sama gazeta przypomina, że w ostatnim czasie przybyło do kraju 6503 uchodźców, w tym wielu Syryjczyków. W najbliższych miesiącach spodziewany jest napływ kolejnych 10 000 do 20 000 uciekinierów.