Cover

„Chorwację może spotkać ten sam los co Grecję”, jeśli nie obetnie wydatków o 1,7 mld kun (220 mln euro), w pierwszych trzech miesiącach przyszłego roku, ostrzega Jutarnji List.

Dane opublikowane 21 października przez Eurostat wskazują na to, że w 2011 r. deficyt wyniósł 7,8%, a w 2012 r. – 5% PKB, podczas gdy rząd twierdził, że było to odpowiednio 5% i 3,5%.

Według ekspertów, konsultowanych przez gazetę, w 2013 r. może on sięgnąć 6%, „co znacznie przekracza uzgodniony pułap 3% i może skłonić Komisję Europejską do uruchomienia wobec Chorwacji procedury nadmiernego deficytu”.

Niektórzy obserwatorzy liczą, że „to w końcu zaprowadzi porządek w finansach publicznych”. Dziennik uważa jednak, iż „zbyt szybkie działania dostosowawcze będą z pewnością miały negatywny wpływ na działalność gospodarczą i zatrudnienie”.