Cover

„Podejmując kolejną ofensywę w sprawie [likwidacji banków przeżywających trudności], Angela Merkel liczy na odblokowanie debaty na temat reformy strefy euro”, donosi Süddeutsche Zeitung.

Według dziennika niemiecka kanclerz będzie się starała na szczycie Rady Europejskiej w dniach 24–25 października przekonać innych przywódców do nowej strategii wspólnej likwidacji [banków], jednego z kluczowych elementów unii bankowej.

Po pierwsze, strefa euro powinna wziąć wspólnie na siebie odpowiedzialność za 130 banków z 6000, w tym najwyżej 30 placówek niemieckich. Po drugie, w pilnych przypadkach ich udziałowcy i wierzyciele powinni sami ponosić za nie odpowiedzialność według wcześniej ustalonego kalendarza.