Cover

„Rekordowa liczba emigrantów szturmuje polskie granice. Bez wiz, dokumentów i pieniędzy”, ostrzega Rzeczpospolita.

Przez półtora roku Polska odmówiła wjazdu 52 tys. osób ze Wschodu – to nienotowany dotychczas rekord – wynika z danych Straży Granicznej..

Tymczasem do połowy października Urząd do spraw Cudzoziemców przyjął ponad 14 tys. wniosków o status uchodźcy.

„To znaczy, że jest ich dwa razy więcej niż rok wcześniej. Jest to historyczny rekord”, mówi Rafał Rogala, szef Urzędu do spraw Cudzoziemców i wyjaśnia, że „niewątpliwie u podstaw tej rekordowej fali są przyczyny ekonomiczne”. Według dziennika

chodzi tu głównie o Rosjan narodowości czeczeńskiej, ale też Ukraińców, Bułgarów, Gruzinów. Dla wielu z nich celem są Niemcy, a Polska jest często tylko przystankiem.