Cover

Od 25 października trwa okupacja uniwersytetu w Sofii, a do ruchu protestacyjnego dołączają kolejne placówki na terenie kraju, informuje Sega . Uniwersytety w Welkim Tyrnowie i w Płowdiw, Akademia Sztuki Teatralnej i Filmowej, nowy Uniwersytet Bułgarski i Uniwersytet Techniczny w Sofii.

Ruch protestacyjny, którego inicjatorem była grupa pod nazwą „Studenci, którzy wcześnie wstają”, domaga się dymisji rządu premiera Płamena Oreszarskiego i przyłącza do manifestacji trwających od wiosny.

Ruch popiera też kilkuset wykładowców. Rektorzy uniwersytetów uważają tymczasem, że może on zdezorganizować zajęcia w roku akademickim 2013-2014.