Cover

UE powinna wywrzeć presję na państwa afrykańskie odmawiające przyjęcia powracających imigrantów, którym nie udało się uzyskać statusu uchodźcy w Europie, twierdzi maltański rząd.

Jego propozycja przewiduje wstrzymanie pomocy rozwojowej dla tych krajów Czarnego Lądu, które nie są w stanie wojny i nie chcą uznać ważności tymczasowych dokumentów wydanych niedoszłym azylantom.

Cypr od dłuższego czasu zmaga się z napływem afrykańskich imigrantów, próbujących osiedlić się w UE. Inicjatywa pozwoliłaby „UE wykorzystać swoją siłę przebicia na arenie międzynarodowej”, piszeTimes of Malta.