Cover

„Jedna na pięć wielodzietnych rodzin jest zagrożona ubóstwem”, donosi w tytule Der Standard po opublikowaniu raportu ministerstwa zajmującego się sprawami socjalnymi. Z dokumentu wynika, że w Austrii ciężko się żyje rodzinom mającym więcej niż dwoje dzieci. Milionowi osób, czyli 12 proc. ogółu ludności, grozi życie w niedostatku. A przepaść między biednymi a bogatymi, co podkreśla wiedeński dziennik, stale się powiększa. Ta publikacja nie mogła pojawić się w gorszym dla rządu momencie. Bowiem za tydzień ma on podobno przedstawić w parlamencie propozycję zmniejszenia zasiłków rodzinnych, a ma to być jeden z elementów planu oszczędności budżetowych.