Cover

Premier Liechtensteinu Adrian Hasler zapowiedział 14 listopada, że Księstwo podpisze w przyszłym tygodniu multilateralne porozumienie w sprawie pomocy w zakresie spraw podatkowych.

Stwierdził, że jego kraj „uznaje, że automatyczna wymiana informacji będzie normą międzynarodową w przyszłości”, precyzuje Volksblatt.

Liechtenstein chce rozpocząć negocjacje na temat wprowadzenia wymiany danych z krajami tzw. G5 (Niemcy, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Francja) i jest skłonny aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na forum OECD, po których ten plan ma zostać wdrożony. Ma również zamiar zaproponować alternatywne rozwiązanie dla państw, które nie mogą wprowadzić w życie tego systemu, dodaje dziennik.