Cover

Po zniesieniu tajemnicy bankowej, „banki szwajcarskie marzą o Europie”, stwierdza Le Temps

Według genewskiego dziennika,

Szwajcarskie kręgi finansowe wspierają wszelkie zbliżenie z UE, co jeszcze kilka lat temu byłoby nie do pomyślenia. Wynika to ze strachu przed utratą dostępu do dużego europejskiego rynku.

Do tej „zmiany o 180 stopni” ‒ wyjaśnia dziennikowi jeden z nich – doszło we wrześniu zeszłego roku, kiedy „Szwajcaria przystąpiła do programu automatycznej wymiany informacji”. Gazeta konkluduje:

sektor finansowy wiąże swoje nadzieje z tym, że rewitalizacja dwustronnych relacji proponowana przez Radę Federalną zakończy się sukcesem.