Jak powiadamia Luxemburger Wort, osiemnastego listopada w Waszyngtonie europejska komisarz sprawiedliwości Viviane Reding spotkała Erica Holdera, prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych, aby omówić implikacje ujawnionej inwigilacji prowadzonej przez NSA.

Viviane Reding, „jako jeden z najbardziej zagorzałych krytyków Stanów Zjednoczonych uwikłanych w szpiegowski skandal”, domaga się lepszej ochrony danych obywateli europejskich, wyjaśnia dziennik. „Ochrona danych to europejskie prawo podstawowe nie podlegające jakimkolwiek negocjacjom”, powiedziała Viviane Reding, która dopomina się dla wszystkich obywateli europejskich, niezależnie od ich obywatelstwa, zamieszkujących w Stanach Zjednoczonych, tych samych zabezpieczeń prawnych, z jakich korzystają Amerykanie przebywający w Europie. Dziennik kończy swój artykuł następującą uwagą:

Rząd USA wie, że komisarz, w przeciwieństwie do bezsilnego wyrazu emocji opinii publicznej, może bardzo zaszkodzić amerykańskim interesom.