Cover

Jak donosi NRC Handelsblad, Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie: „Holandia może wprowadzić ‘wietpasy’”, czyli karty identyfikacyjne mające uniemożliwić cudzoziemcom wstęp do coffee shopów i kupowanie tam marihuany. Rząd postanowił wprowadzić takie dokumenty dla miejscowych, mają być obowiązkowe. Część gmin obawia się, że podjęte działania będą sprzyjać nielegalnemu handlowi narkotykami. Trybunał orzekł także, że „marihuana jest środkiem odurzającym i w związku z tym nie obejmują jej przepisy o swobodnym przepływie towarów”. Wyraził on ponadto pogląd, że „rządy powinny mieć możliwość utrzymania porządku i ochrony zdrowia publicznego”. Podkreślił jednak, że nowy system nie będzie łatwy w realizacji. Na przykład samo miasto Maastricht gości 3,9 milionów turystów, z których 70% to cudzoziemcy.