Cover

„Doraźne zasiłki: od 1 stycznia trzeba będzie na nie zasłużyć”, zapowiada Pravda. Parlament odrzucił 26 listopada weto prezydenta Ivana Gašparoviča do ustawy wprowadzającej obowiązek pracy dla osób korzystających z zasiłków dla najuboższych.

Od 1 stycznia każda osoba otrzymująca taki zasiłek w wysokości 61,60 euro miesięcznie, będzie musiała się zobowiązać do 32 godzin miesięcznie „prac publicznych”. Prezydent nie zgodził się podpisać ustawy przyjętej pod koniec października ze względu na domniemanie, że może być niezgodna z Konstytucją, ponieważ wzoruje się na ustawie przyjętej w Republice Czeskiej, a potem, w 2012 r., „ocenzurowanej” przez Trybunał Konstytucyjny, który nazwał taką pracę „pracą przymusową”.

Dziennik zauważa, że ustawę w sprawie doraźnych świadczeń dla osób najuboższych popiera wielu posłów prawicowej opozycji i wita z zadowoleniem pełnomocnik ds. wspólnoty romskiej.