Cover

W przeddzień szczytu w Wilnie w sprawie Partnerstwa Wschodniego Komisja Europejska zaproponowała zniesienia wiz dla Mołdawian posiadających paszporty biometryczne.

Ta propozycja, która – jak zapewnia Cecilia Malmström, komisarz spraw wewnętrznych – ułatwi „kontakty między ludźmi i sprzyjać będzie działalności gospodarczej, pogłębianiu więzi społecznych i kulturalnych między Unią Europejską a Republiką Mołdawii”, powinna być omówiona na forum Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Ostateczna decyzja może zapaść przed końcem obecnej kadencji, w marcu 2014 r.

Oznacza to, jak zauważa Adevarul Moldova, że Mołdawianie będą mogli swobodnie przemieszczać się w strefie Schengen i w krajach kandydujących do tejże strefy.