Unia bankowa: „Zmiana stanowiska Berlina zwiększa prawdopodobieństwo zawarcia umowy bankowej”

10 grudnia 2013 – Presseurop Financial Times

Cover

W następstwie porozumienia między Niemcami i innymi krajami członkowskimi UE dotyczącego ratowania upadłych banków z wykorzystaniem środków krajowych i centralnych, ministrowie finansów strefy euro są bliżej podpisania umowy o unii bankowej, donosi Financial Times.

Francuski minister finansów Pierre Moscovici powiedział FT, że omawiane były plany stworzenia systemu bazującego na wspólnym funduszu – preferowanym przez UE – i sieci funduszy krajowych, które to rozwiązanie było faworyzowane przez Niemcy.

Moscovici powiedział, że nowy system będzie zasadzał się na „jednym funduszu likwidacyjnym z pewną rolą poszczególnych krajów” i zaprzeczył stwierdzeniom, że taka struktura będzie wzajemnie sprzeczna.

FT dodaje –

Szczegóły dotyczące funkcjonowania tego złożonego systemu – sieci funduszy krajowych pod jednym parasolem UE – będą prawdopodobnie jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów ostatecznego porozumienia.

Factual or translation error? Tell us.