Cover

Komisja Europejska zaproponowała objęcie Chorwacji procedurą nadmiernego deficytu i wezwała rząd tego kraju do przedstawienia programu działań oszczędnościowych w wysokości 390 mln euro do 30 kwietnia 2014 r.

Bruksela ma powody, by niepokoić się sytuacją gospodarczą Chorwacji, gdyż deficyt publiczny zbliża się tam do 6% PKB (wobec 3% , których wymagają kryteria strefy euro), dług publiczny sięga około 60% PKB. Jednocześnie eksport i inwestycje spadają, a bezrobocie rośnie, przypomina * Večernji List.

Według dziennika

rząd musi bezzwłocznie uporządkować finanse i przeprowadzić zbyt długo odkładane reformy, tym razem pod nadzorem UE.

Podobno Komisja zasugerowała, by zostały obniżone w tym celu płace, świadczenia społeczne i dotacje oraz podwyższone podatki.