Cover

Konflikt pokoleń wśród Brytyjczyków staje się coraz bardziej widoczny. Z jednej strony 41% osób w wieku 18-24 lata opowiada się jednoznacznie za integracją europejską lub ma do niej raczej pozytywny stosunek, podczas gdy tylko 32% jest przeciwko Europie, wynika z najnowszego sondażu opublikowanego w The Independent. Z drugiej strony, 60% osób powyżej 65. roku życia jest bardzo negatywnie nastawionych do członkostwa, podczas gdy tylko 25% popiera UE.

Młodzi Brytyjczycy uważają, że wystąpienie z Unii „ograniczyłoby ich możliwości zatrudnienia w kraju i na Starym Kontynencie”, podaje Independent na podstawie sondażu ICM Research zleconego przez think-tank British Future, wyniki badania w całości zostaną opublikowane w tym tygodniu.

Przeprowadzono je w związku ze zbliżającym się zniesieniem restrykcji dla Rumunów i Bułgarów, którzy od 1 stycznia 2014 r. będą mogli bez przeszkód pracować na terenie Wspólnoty.