Hiszpański rząd przygotowuje poprawkę do ustawy o władzy sądowniczej, aby ograniczyć możliwości hiszpańskich sądów do ferowania kar za akty ludobójstwa, do których doszło zagranicą.

Decyzja zapadła po tym, jak 19 listopada Audiencia Nacional (Audiencja Narodowa), jedna z najwyższych instancji hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości, wydała nakaz aresztowania byłego prezydenta Chin Jiang Zemina i byłego premiera Li Penga w związku ze skargą o ludobójstwo popełnione w Tybecie, wniesioną przez naturalizowanego imigranta z tego regionu Chin.

Reforma przewiduje, że skargi będzie można rozpatrzyć, tylko jeżeli ofiara była obywatelem Hiszpanii w momencie, w którym dokonano przestępstwa i daje rządowi prawo weta w celu ochrony „interesu państwa”, dodaje dziennik:

Hiszpański rząd nie może się zgodzić na to, aby uniwersalny charakter orzeczeń hiszpańskich sądów mógł zagrozić stosunkom dyplomatycznym i gospodarczym z innymi krajami, w szczególności z takimi potęgami, jak Chiny.