Cover

Michel Petite, przewodniczący komitetu etyki Unii Europejskiej odpowiedzialny za nadzór nad działaniami lobbystów, podał się 18 grudnia do dymisji, ponieważ z powodu konfliktu interesów „jego pozycja stała się nie do utrzymania”, zauważa De Standaard.

Europosłowie z partii Zielonych, José Bové i Bart Staes, ujawnili w ubiegłym roku, że kiedy Petite był adwokatem w kancelarii Clifford Chance, co najmniej dwukrotnie bronił interesów producenta tytoniu Philip Morrisa wobec Unii Europejskiej.

Europejska mediatorka Emily O’Reilly, której tę sprawę przedłożyły w lutym tego roku trzy NGO-sy, poradziła Komisji, by zastąpiła Petite’a inną osobą, uznając za „niedopuszczalne” jakiekolwiek podejrzenie o konflikt interesów.