Cover

Dziewiętnastego grudnia Trybunał Konstytucyjny jednogłośnie odrzucił zmiany w systemie emerytalnym, które spowodowałyby dziesięcioprocentową obniżkę emerytur sektora publicznego. Tym samym rząd pozostaje z niedoborem 400 milionów funtów w budżecie państwa na 2014 r.

Trybunał orzekł, że wysiłki zmierzające do zredukowania wydatków państwa nie mogą być przyjęte jako większy priorytet niż prawa nabyte przez pracowników sektora publicznego w ciągu całej ich zawodowej kariery, i uznał to prawo jak niekonstytucyjne, gdyż „narusza zasady ochrony zaufania”.

Oczekuje się, że rząd 20 grudnia przedstawi swoją odpowiedź na orzeczenie sądu.