Cover

„Jak Roubini widzi 2011 rok”, to tytuł artykułu z pierwszej strony La Tribune. Słynny ekonomista, który przewidział kryzys wysokooprocentowanych kredytów hipotecznych, twierdziw rozmowie z gazetą, że ten rok upłynie pod znakiem słabszego wzrostu krajów uprzemysłowionych, wysokiej inflacji w krajach wschodzących, ale przede wszystkim wielkiej niestabilności walutowej, a ta może pociągnąć za sobą „wyjście ze strefy euro najsłabszych jej członków”. Zdaniem Nouriela Roubiniego programy oszczędnościowe i reformy trzeba będzie prowadzić dalej – dotyczy to w równym stopniu Grecji, Irlandii, Hiszpanii czy Portugalii. To „bolesne, lecz konieczne”, gdyż prowadzi do rozwiązania problemu wewnętrznego zadłużenia.