Cover

„Jakie będzie oblicze Rumunii w 2050 roku?”, zastanawia się Gândul. Odpowiedź to zdjęcie romskiego dziecka zamieszczone na pierwszej stronie. Bo, jak wyjaśnia dziennik, wskaźnik rozrodczości w przypadku Rumunek wynosi 1,3 dziecka na kobietę, gdy tymczasem romskie kobiety rodzą przeciętnie troje dzieci, a przedstawicielki społeczności węgierskiej średnio 1,2 dziecka. Liczba mieszkańców Rumunii może zmniejszyć się z 21,4 milionów obecnie do 15 milionów w 2050 r., z proporcjonalnie większym udziałem mniejszości. Gândul czyni porównanie ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie w 2050 roku ludność typu kaukaskiego stanie się mniej liczna niż obecne mniejszości, zwłaszcza Latynosi.