Cover

„Portugalia przekazuje dane osobowe Waszyngtonowi bez zastrzeżenia na temat kary śmierci”, ujawnia Diário de Notícias. W lipcu 2009 podpisano porozumienie, które daje rządowi USA dostęp do danych osobowych obywateli portugalskich. Jak wyjaśnia lizbońskiemu dziennikowi pragnący zachować anonimowość prawnik, na mocy porozumienia Portugalia może przekazywać dane „również w sprawach zagrożonych karą śmierci”. Umowa, utrzymywana w sekrecie przez gabinet premiera José Sócratesa, może jednak okazać się niekonstytucyjna. Portugalia była bowiem pierwszym krajem w Europie, który zniósł karę śmierci – już w 1867 r. – a „nienaruszalność życia ludzkiego” zapisana jest w ustawie zasadniczej.