Cover

Po dwudziestu latach Czechom się wreszcie udało: „Koalicja doszła do porozumienia w sprawie reformy emerytur”, głosi tytuł artykułu Lidovych Novin. Ta „mądra reforma”, jak ją nazywa praski dziennik, opiera się na pięciu głównych filarach: 1) osoby poniżej 40 lat będą musiały przekazywać 3% składek na ubezpieczenia społeczne do prywatnych funduszy emerytalnych (w przypadku starszych osób składka ma być dobrowolna); 2) VAT zostanie ujednolicony i wynosić będzie 19%; 3) rodziny z dziećmi będą miały prawo do odliczeń od podatku i odliczeń składek ubezpieczeń społecznych; 4) osoby o skromnych dochodach otrzymają rekompensaty z tytułu wzrostu cen w postaci zasiłków społecznych i 5) emeryci dostaną podwyżkę świadczeń. Lidové Noviny chwalą ten system oparty na komplementarności emerytur, a zbudowany w myśl pewnej „babcinej dewizy”. A brzmi ona tak: „nie wrzucaj wszystkich jajek do jednego koszyka”.