Cover

Aby uniknąć możliwych kontroli antymonopolowych w Europie, „Facebook zwrócił się do instancji Unii Europejskiej, aby zbadały zawartą przez niego umowę kupna serwisu WhatsApp, opiewającą na sumę 13,9 mld euro”, donosi Wall Street Journal Europe. Dziennik dodaje, że

krok ten był niespodziewany, gdyż umowa została zatwierdzona w Stanach Zjednoczonych i nie spodziewano się inspekcji ze strony Komisji Europejskiej, głównej instytucji antymonopolowej Unii. Jednak ze względu na możliwość podjęcia działań kontrolnych przez urzędy ochrony konkurencji w niektórych krajach członkowskich, Facebook stara się o jedną wykładnię, która obowiązywałaby we wszystkich 28 krajach Wspólnoty.