Cover

29 maja, gdy Rosja, Kazachstan i Białoruś zawierały w Astanie umowę o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Stefan Füle, unijny komisarz ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa, opowiedział się za przyłączeniem do Unii Ukrainy, Mołdawii i Gruzji.

„Jeśli naprawdę chcemy pomóc w procesie transformacji krajów Europy Wschodniej, to musimy poważnie rozważyć użycie najpotężniejszego oręża jakim dysponujemy, czyli rozszerzenia” – stwierdziłna łamach Die Welt.

Komisarz wyjaśnił, że rozszerzeniu mogłaby towarzyszyć „głębsza integracja” zgodna z wolą poszczególnych krajów, i nie wykluczył w związku z tym Unii wielu prędkości. Portal EUobserver poinformowałtymczasem, że Ukraina może podpisać z UE umowę o wolnym handlu już na początku czerwca.