Cover

W przeddzień bardzo wyczekiwanego oświadczenia EBC z 5 czerwca, Financial Times donosi, że spadająca inflacja – w kwietniu wyniosła zaledwie 0,5% – zwiększy presję na to, by prezes EBC Mario Draghi poluźnił politykę monetarną, ścinając stopy procentowe poniżej zera oraz podejmując inne, równie radykalne kroki.

Dziennik zauważa, że —

W tym miesiącu nie należy spodziewać się dużych zakupów aktywów, czyli tzw. luzowania ilościowego. Jednak EBC praktycznie wykorzystał już wszystkie konwencjonalne środki służące zwalczaniu deflacji. Dlatego analitycy zastanawiają się, czy Mario Draghi wyśle sygnał, że bank centralny jest gotów pójść o krok dalej.