Cover

Większość brytyjskich gazet zamieszcza na pierwszych stronach zdjęcia weteranów, którzy przybyli na plaże Normandii, by uczcić 70. rocznicę lądowania aliantów (D-day). W komentarzu redakcyjnym Guardiana czytamy, że uroczystości upamiętniające desant „dowodzą, że był on jednym z kluczowych wydarzeń naszych czasów”, które utorowało drogę do bardziej demokratycznych i egalitarnych społeczeństw. Jak pisze dziennik –

Zmniejszył się dystans między oficerami i szeregowcami, zaangażowanie i zrozumienie liczyło się na równi z posłuszeństwem, a kobiety i mężczyźni z jednakową energią pracowali dla zwycięstwa i ponosili to samo ryzyko, gdy bomby niszczyły miasta. [...] Wszystko to sprawiło, że gdy walki ustały, zmieniło się nastawienie do pojęć klasy czy płci. Solidarność, jaką w ludziach rozbudził ów konflikt, nawet jeśli nieco idealizowana, wyznaczyła pewien standard pokazujący, jak nisko upadliśmy od tamtego czasu.